TAJEMNICA ZAWODOWA

          Doradca Podatkowy obowiązany jest przez Ustawę o doradztwie podatkowym do zachowania tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu obsługi Klienta.
Zasadę tę stosuje się również w stosunku do pracowników Doradcy Podatkowego. Zasada tajemnicy zawodowej jest tożsama z zasadą zachowania tajemnicy zawodowej przez Adwokata i Radcę prawnego. Zwolnić Doradcę podatkowego z zachowania tajemnicy zawodowej może jedynie sąd, bąd? w określonych przypadkach prokurator, przy czym Doradca podatkowy może zachować prawo do odmówienia składania zeznań.

 
 
©2006 Kancelaria Podatkowo-Obrachunkowa VERUS Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie GRONET.pl