ISTOTA ZAWODU

     Zawód Doradcy Podatkowego reguluje Ustawia z dnia 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym.

     W zakres czynności doradcy podatkowego wchodzą:
•  Porady podatkowe. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego
•  Zeznania i deklaracje podatkowe
• Zastępstwo w sporach z urzędami. Reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach
•  Sprawy pracownicze i ZUS. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki, jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne)
•  Sprawy celne i dewizowe. Doradztwo w zakresie kwestii podatkowych, celnych i dewizowych w związku z współpracą z firmami zagranicznymi
•  Prowadzenie księgowości. Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie
•  Pozyskiwanie środków finansowych. Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i pomocy publicznej
Doradztwo ekonomiczne i finansowe. Pomoc przy przekształceniu formy prawnej, otwarciu oddziału firmy, załatwianiu formalności prawnych związanych z funkcjonowaniem firmy. Wskazanie korzystnych i opłacalnych możliwości lokowania środków finansowych, sporządzanie wniosków i dokumentacji kredytowej

 
 
©2006 Kancelaria Podatkowo-Obrachunkowa VERUS Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie GRONET.pl