HISTORIA

           Zalążkiem dzisiejszej Kancelarii było   Biuro Usług Niematerialnych VERUS  utworzone 2 lutego 1993 roku. Oferta biura skierowana była do niewielkiej w tamtym okresie grupy przedsiębiorców borykającej się z problemami w zakresie prowadzenia księgowości jednostki. Przełom w rozwoju Biura nastąpił z dniem wejścia w życie pierwszej ustawy o podatku od towarów   i usług oraz o podatku akcyzowym tzn. od 5 lipca 1993 roku.

 
 
©2006 Kancelaria Podatkowo-Obrachunkowa VERUS Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie GRONET.pl