RADY DLA PODATNIKÓW

 Przedstawiam kilka podstawowych rad dla podatników autorstwa pani Teresy Przekwas (doradcy podatkowego):

  1. Lepiej „zapobiegać niż leczyć skutki” nieprzemyślanych działań w zakresie decyzji finansowo-podatkowych.
  2. Jeżeli brak jest pewności co do znaczenia i treści przepisów podatkowych to zamiast opierać się na własnym przekonaniu, dobrych radach znajomych czy też nadziei, że fiskus wykaże pobłażliwość czasami lepiej jest zasięgnąć porady  specjalisty.
  3. Nieznajomość prawa  nie zwalnia podatnika od odpowiedzialności w zakresie prawa podatkowego,
  4. Należy pamiętać, iż nieodebranie korespondencji z organu skarbowego lub ZUS może mieć niejednokrotnie bardziej przykre skutki podatkowe, niż jej odebranie i szybkie podjęcie stosownych działań.
  5. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na terminy odbioru wszelkiej korespondencji, od tego zależy bowiem niejednokrotnie możliwość zachowania praw podatnika.
  6. W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia, podatnikowi przysługuje niezbywalne prawo odwołania się do organu wyższej instancji i zawsze warto z tego prawa skorzystać.
  7. Urzędnicy skarbowi to też ludzie i jako tacy nie posiadają patentu na nieomylność.

 

 
 
©2006 Kancelaria Podatkowo-Obrachunkowa VERUS Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie GRONET.pl